Titulinis2019-03-26T12:17:42+00:00

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras – jūsų partneris įgyvendinant skaitmenizavimo projektus

Apie SSSIC

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras (SSSIC) yra neformali struktūra, kurios tikslas – skatinti skaitmenizavimą tradiciniuose pramonės sketoriuose, ypač didelį dėmesį skiriant smulkiam ir vidutiniam verslui. SSSIC siekia:

  • Teikti paramą kuriant inovatyvius sprendimus pramonės poreikių tenkinimui;
  • Stiprinti partnerių tinklaveiką, įtraukiant MTEPI ir kompetencijų centrus, lyderiaujančias pramonės įmones, smulkų ir vidutinį verslą, verslo paramos organizacijas;
  • Gerinti finansavimo prieinamumą technologijų perdavimo ir skaitmeninimo projektų įgyvendinimui;
  • Didinti žinomumą apie skaitmenizavimo naudą pramonės efektyvumui;
  • Remti startuolių informacinių technologijų sketoriuje kūrimą;
  • Skatinti skaitmenizavimui reikalingų įgūdžių ir kompetencijų įgijimą.

SSSIC siekia sustiprinti Saulėtekio slėnio kompetencijų potencialą ir orientuojasi į informacinių technologijų, fizikos mokslų ir mechatronikos, statybos pramonės, lazerių ir nanotechnologijų, gamtos mokslų ir biotechnologijų, energetikos ir švariųjų technologijų sketorius. Šių sektorių plėtra atitinka nacionalinius MTEPI prioritetus, išdėstytus Sumanios specializacijos strategijoje [http://sumani2020.lt/apie-sumania-speciaizacija/apie] ir yra remiama ES Struktūrinių fondų finansinėmis priemonėmis.

SSSIC teikia paslaugas vieno langelio principu, suteikdamas informaciją apie reikalingų kompetencijų prieinamumą Integruotame mokslo, studijų ir verslo centre „Saulėtekio slėnis“, partnerius, finansavimo galimybes. Saulėtekio slėnyje koncentruotas dviejų didžiausių Lietuvos iniversitetų (per 20 tūkst studentų Saulėtekio slėnyje), 5 atviros prieigos centrų, verslo inkubatoriaus, mokslo ir technologijų parko, per 50 žinioms imlių kompanijų, ir per 5 tūkst. mokslininkų ir tyrėjų potencialas, galintis prisidėti prie spartesnio ir efektyvesnio pramonės skaitmenizavimo projektų įgyvendinimo. SSSIC taip pat dalinasi gerąja patirtimi iš Lietuvos ir užsienio, organizuoja verlo misijas, inicijuoja verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektus Pramonė 4.0 srityje.

Projektai

InnoCAPE

Projekto „Pramonė 4: inovacijų ekosistemos transformacija stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus“ (InnoCAPE) tikslas yra padidinti skaitmeninių inovacijų centrų (angl. k. digital innovation hub, DIH) pajėgumus Baltijos jūros regione, siekiant kad jie taptų nauju Pramonė 4.0 strategijų ir skaitmeninimo politikos įgyvendinimo įrankiu. Lenkijos Mokslo ir švietimo ministerija bei Estijos Ekonomikos ir komunikacijų ministerija, atsakingos už ES Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plano inovacijų politiką (angl.k. Policy Area Coordinator for INNOVATION of the EU Strategy for the Baltic Sea Region’s Action Plan) išreiškė palaikymą ir nominavo InnoCAPE projektą Flagship iniciatyvai.

Plačiau

Partneriai

 

Koordinatorius

 

Kvietimai

Europos Komisija apdovanos nusipelniusius ugdant skaitmenininius įgūdžius. Terminas 2018-10-21

Europos Komisija ketina įvertinti projektus, prisidedančius prie bendros skaitmeninės rinkos kūrimo. „European Digital Skills Awards 2018“ apdovanos projektus penkiose kategorijose: ...

Plačiau

TETRAMAX kvietimas technologijų perdavimo projektams. Terminas 2018-11-15

H2020 projekto TETRAMAX kvietimo technologijų perdavimo projektams terminas pratęstas iki 2018 m. lapkričio 15 d. Finansuojamas technologijų perdavimo projektas (TPP) ...

Plačiau

L4MS – robotizuoti sprendimai gamybos logistikai. Terminas 2018-11-30

H2020 projekto I4MS kvietimas dalyvauti trijų etapų akseleravimo programoje ir pasiūlyti mobilius robotizuotus sprendimus gamyklos vidinės logistikos gerinimui (pvz. ...

Plačiau

Renginiai

SAP Intelligent Enterprise
2018 - 10 - 30
Vilnius, Lietuva
Skaitmeninė era tampa Išmaniąja era, todėl Baltijos-Vokietijos pramonės, prekybos ir amatų rūmai kviečia į renginį „SAP Intelligent Enterprise“. Renginys siūlo verslo ir informacinių technologijų lyderiams susipažinti kaip SAP gali padėti transformuoti klientų verslus į išmanias kompanijas, su naujomis galimybėmis kurti aukštą pridėtinę vertę.
Metinė skaitmeninių inovacijų centrų konferencija
2018 - 11 - 27/28
Varšuva, Lenkija
Konferencija skirta skaitmeninių inovacijų centrų gebėjimų stiprinimui, siekiant, jog šie būtų pasirengę suteikti paramą Europos įmonėms, įgyvendinančioms verslo skaitmenizavimo projektus. Renginį organizuoja Europos Komisija, Lenkijos respublikos Verslumo ir technologijų ministerijos Inovacijų skyrius bei EK remiama iniciatyva I4MS. Organizatoriai bendram dialogui kviečia smulkaus ir vidutinio verslo atstovus, startuolius, tyrimų ir technologijų organizacijas, skaitmeininius inovacijų centrus, politikos priemonių formuotojus iš visos Europos.