Titulinis2024-02-29T15:53:04+02:00

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras – jūsų partneris įgyvendinant skaitmenizavimo projektus

NORIU KONSULTACIJOS

Apie SSSIC

2017 m. buvo įkurtas Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras (SIC), įmonėms suteikiantis prieigą prie naujausių skaitmeninių technologijų sprendimų, kad galėtų juos pritaikyti savo verslo procesuose taip didinant efektyvumą bei konkurencingumą.

Saulėtekio slėnio SIC tikslas – skatinti skaitmenizavimą tradiciniuose pramonės sektoriuose, ypač didelį dėmesį skiriant smulkiam ir vidutiniam verslui.

Skaitmeninių inovacijų centras veikia vieno langelio principu – kreipdamasi įmonė gauna visą reikiamą informaciją apie galimybes, reikiamas paslaugas ar produktus teikiančias organizacijas, finansavimo įrankius bei kitą konsultacinę pagalbą.

Daugiau informacijos

Skaitmeninės brandos vertinimas ir technologinis auditas

Prieiga prie finansinių institucijų bei investuotojų

Skaitmeninių kompetencijų ugdymas

Parama ir konsultacija rengiant paraiškas

Verslo galimybių identifikavimas

Tarptautinės galimybės, tinklaveika ir viešinimas

Projektai ir tinklai

SV-DIH-BOWI-project

BOWI

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras tapo BOWI bendruomenės, vienijančios skaitmeninių inovacijų centrus ir mažas bei vidutines įmones (MVĮ) kuriant ir taikant skaitmeninius sprendimus, dalimi. Su BOWI specialistų, partnerių ir bendruomenės pagalba bei iki 100 000 eurų siekiančia finansine parama diegsime skaitmenines inovacijas šalyje. Per 21 mėnesio laikotarpį šalies MVĮ padėsime tobulinti turimus ir diegti naujus skaitmeninius sprendimus. Plačiau apie projektą čia ir čia.

EDIH VILNIUS

EDIH VILNIUS konsorciumo nariai, sujungdami savo jėgas ir kompetencijas, padės Vilniaus regiono mažoms ir vidutinėms įmonėms  bei viešosioms įstaigoms įgyvendinti skaitmenizavimo procesus. Konsorciumas vykdys skaitmeninių sprendimų sklaidą, kuriuos kuriant naudojamos superkompiuterių, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo technologijos. Teikiamos paslaugos ne tik didins įmonių konkurencingumą, bet ir augins  jas teikiančių organizacijų darbuotojų kompetencijas. Plačiau apie projektą skaitykite čia.

MERIT projektas

Siekdami užtikrinti kokybišką ir lanksčią studentų karjerą, MERIT partneriai bendradarbiaus rengiant bendrą magistrantūros programą ir suteiks judumo galimybes (tiek dėstytojams, tiek studentams), mišraus mokymosi galimybes, mokslinių tyrimų aspektų ir rinkos problemų integravimą į praktinius projektus, hakatonus ir magistro darbus bei pagalbą būsimai karjerai. . Plačiau apie projektą skaitykite čia.

sunrise-valley-dih-change2twin

Change2Twin

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras tapo Change2Twin projekto bendruomenės, vienijančios skaitmeninių inovacijų centrus ir mažas bei vidutines gamybos įmones (MVĮ) taikant skaitmeninių dvynių sprendimus gamybos sektoriui, dalimi. Šio projekto pagrindu teiksime įmonėms konsultacijas apie jų skaitmeninės brandos lygį, kartu sieksime įgyvendinti skaitmeninių dvynių sprendimus gamybos įmonėse bei pritraukti reikiamą finansinę paramą. Plačiau apie projektą skaitykite čia.

SS-SIC-veiklos ir-paslaugu-pletra

SS SIC veiklos ir paslaugų plėtra

Projekto „Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir paslaugų plėtra“, iš dalies finansuojamo Europos regioninės plėtros fondų lėšomis pagal priemonę „Skaitmeniniai inovacijų centrai“ , tikslas – skatinti įmones investuoti į skaitmenines inovacijas, viešinti skaitmeninimo privalumus, stiprinti skaitmeninimo kompetencijas, gerinti infrastruktūrą ir plėsti bendradarbystės ryšius. Plačiau

sunrise-valley-dih-dih2

DIH2 tinklas

2021 m. pabaigoje Saulėtekio slėnio SIC tapo DIH2 (DIH Squared) tinklo nariu. Tinklas vienija ES technologinius centrus su robotikos kompetencijų prieiga. DIH2 tinklo nariai siekia transformuoti Europos gamybos sektoriaus MVĮ technologijų pagalba ir taip skatinti ES ekonomikos augimą. Mūsų vaidmuo šiame tinkle – palengvinti ryšius, kurie įgalina gamybos efektyvumo skatinimą, kur greitis ir universalumas yra būtini norint patenkinti klientų poreikius. Plačiau

sunrise-valley-dih-i4ms

I4MS tinklas

2021 metų pradžioje Saulėtekio slėnio SIC tapo išskirtinės I4MS bendruomenės kontaktine organizacija. I4MS iniciatyva ir jos bendruomenė siekia skatinti IRT technologijų įsisavinimą tarp ES gamybos įmonių. Tapęs kontaktine organizacija, SSSIC vieni iš pirmųjų gauna visą informaciją apie tinkle skelbiamas finansavimo galimybes gamybos sektoriams ir dalinasi ja savo artimiausioje ekosistemoje. Plačiau

sunrise-valley-dih-aioti

AIOTI tinklas

Saulėtekio slėnio SIC prisijungė prie tarptautinio AIOTI tinklo nuo 2022 m. Tinklo tikslas – vadovauti, skatinti, sujungti ir bendradarbiauti atliekant IoT ir Edge Computing bei kitų susijusių technologijų mokslinius tyrimus, inovacijas, standartizavimą ir ekosistemų kūrimą, skatinantį daiktų interneto sprendimų diegimą Europos įmonėse taip teikiant naudą Europos visuomenei. Tinklas bendradarbiauja su kitais pasaulio regionais, siekdamas pašalinti kliūtis IoT ir Edge Computing rinkos plėtrai, kartu išsaugant europietiškas vertybes, privatumą ir vartotojų apsaugą. Plačiau

sunrise-valley-dih-schodihnet

ScoDIHnet tinklas

Saulėtekio slėnio SIC nuo 2020-ųjų dalyvauja „ScoDIHnet“ veikloje. Šis tinklas skirtas Europos pramonės skaitmenizavimo veiklų skatinimui bei gerosios praktikos dalinimuisi tarp narių. Tinklas orientuotas į 5G, IoT ir kibernetinės saugos technologijas. „ScoDIHnet“ pagrindu siekiama stiprinti bendradarbiavimą ir būsimų ESIC kontekste, todėl 2021-aisiais metais buvo inicijuotas tarpusavio bendradarbiavimo dokumento pasirašymas. Šiuo metu tinklas vienija net 78 narius iš 24 Europos šalių. Susitikimai vyksta reguliariai kas mėnesį. Plačiau

InnoCAPE

Projekto „Pramonė 4: inovacijų ekosistemos transformacija stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus“ tikslas – padidinti skaitmeninių inovacijų centrų pajėgumus Baltijos jūros regione, siekiant kad jie taptų nauju Pramonė 4.0 strategijų ir skaitmeninimo politikos įgyvendinimo įrankiu. Lenkijos Mokslo ir švietimo ministerija bei Estijos Ekonomikos ir komunikacijų ministerija, atsakingos už ES Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plano inovacijų politiką (angl.k. Policy Area Coordinator for INNOVATION of the EU Strategy for the Baltic Sea Region’s Action Plan) išreiškė palaikymą ir nominavo InnoCAPE projektą Flagship iniciatyvai. Plačiau

sunrise-valley-dih-joint-research-center

ESIC skaitmeninės brandos vertinimo įrankio pilotinės veiklos Lietuvoje

Dar 2021-ųjų metų pavasarį Europos jungtinių tyrimų centras (angl. European Joint Research Center) pradėjo kurti skaitmeninės brandos įrankį, skirtą visiems Europos skaitmeninių inovacijų centrams Europos Sąjungoje, todėl pakvietė Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parką prisijungti prie šio įrankio pilotinės veiklos bei pritaikyti InnoCAPE projekto konsorciumo sukauptą patirtį. Plačiau

sunrise-valley-dih-smartup-accelerator

SmartUp Accelerator Network

Tinklas inicijuotas kaip „Interreg BSR“ projekto rezultatas. Tinklą koordinuoja „Innovatum“ – mokslo ir technologijų parkas Švedijoje. Per akseleratoriaus veiklos laikotarpį tinklo nariai susitiko keliuose virtualiuose susitikimuose-diskusijose, jų metu diskutuota apie potencialias ateities iniciatyvas įtraukiant esamus narius. 2021 m. rugsėjo 30 d. vyko viešas renginys „SmartUp Accelerator Network Digital meet-up: new routes”, kuriame dalyvavo ir išorės įmonės, besidominčios į vartotojus orientuotomis švariosiomis technologijomis. Plačiau

Kompetencijos-LT-projektas

Kompetencijos LT

Projekto „Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių darbuotojų kompetencijų ugdymas skatinant įmonėse diegti skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0008“ tikslas – padidinti apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų profesines kompetencijas, užtikrinant dirbančiųjų galimybes greitai prisitaikyti prie gamybos sektoriui keliamų iššūkių diegti skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Smart-Inotech-pramonei

Smart InoTech pramonei

Projekto „Sumanios specializacijos MTEP rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas“ tiksas – skatinti Lietuvos pramonės įmones diegti MTEP rezultatus sumanios specializacijos srityje, skaitmeninant gamybos procesus, siekiant didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą.

Smart factories

Projekto „Sumani gamyba naujose ES šalyse narėse“ tikslas – suteikti mokymus ir mentorių pagalbą vystant SSSIC. Taip pat projekto pagrindu siekiama sukurti skaitmeninių inovacijų centrų tinklą Europoje, kur įmonėms būtų suteikiama visapusiška prieiga prie įvairių kompetencijų, skaitmeninių sprendimų kūrimo bei testavimo infrastruktūros, finansinių bei inovacijas skatinančių paslaugų.

Partneriai

Naujienos

MERIT projektas: į studento patirtį ir poveikį rinkai orientuotos studijos

Praėjus metams nuo MERIT projekto pradžios, spalio 3-4 dienomis projekto nariai susirinko Taline aptarti pasiektus rezultatus ir suformuoti tikslesnes vizijas ...

Plačiau

Išskirtinė galimybė verslininkams – Vilniuje vyks mokymai apie domenų ir prekių ženklų registravimą

Vilniaus verslininkai gilins žinias apie prekių ženklų ir domenų registravimą, sužinos daugiau apie intelektinės nuosavybės apsaugą, teisinių ginčų dėl domeno ...

Plačiau

Startavo projektas EDIH VILNIUS: skatins skaitmeninę transformaciją Vilniaus regione

Praeitą savaitę startavo Europos skaitmeninių inovacijų centras Vilniaus regionui – EDIH VILNIUS, suteiksiantis unikalias galimybes ne tik Lietuvos verslui, bet ...

Plačiau

Švariųjų technologijų priešakyje — Baltijos šalių lyderystė

Lapkričio 30 d. Rygoje, Baltijos tvarumo apdovanojimų metu, buvo pristatyta „Cleantech for Baltics“ iniciatyva ir koalicija. „Cleantech for Baltics“ tikslas ...

Plačiau

Lietuvių atliekami skaitmeniniai eksperimentai — kelyje į plačiai naudojamas inovacijas

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko koordinuojamas Skaitmeninių inovacijų centras, įgyvendindamas tarptautinį projektą „BOWI“, padeda įmonėms plėtoti skaitmenines inovacijas. Aštuoni ...

Plačiau

BOWI projektas – papildomos investicijos Lietuvoje

2021 m. Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras (SSSIC) pradėjo tarptautinio projekto BOWI įgyvendinimą. Projektas suteikia galimybę auginti SSSIC ekspertų kompetencijas ...

Plačiau

Siekiant didžiausių pokyčių pasaulyje ir versle – skaitmenizacija ir tvarumas turi persidengti

Skaitmeninės inovacijos – galingas įrankis kovojant su klimato kaita, tačiau kad jos būtų tikrai veiksmingos, reikalingi drastiški pokyčiai mąstyme ir ...

Plačiau

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras: šalies verslui – dar daugiau pagalbos spartinant skaitmenizaciją

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras (SSSIC) nuo šiol padės dar sparčiau diegti skaitmeninimo procesus Lietuvos įmonėse. SSSIC tapo vienu iš ...

Plačiau

Vasarą paramos priemonių skaitmeninimo projektams nestigs

Vasara po truputį įgauna pagreitį, o kolegos jau renkasi atostogų maršrutus? Net jei ir taip, vis tiek turite galimybę rinktis ...

Plačiau

Net 4 DigiFed kvietimai skaitmeninimo projektams

Jeigu ieškote finansavimo galimybių skaitmeninimo projektams, DigiFed šiuo metu laukia paraiškų, pagal kurias skiria finansavimą nuo 5000 Eur iki 50 ...

Plačiau

Skaitmenizacija, kai prispiria: kodėl nedidelės įmonės sunkiai ryžtasi pokyčiams?

Skatimenizacija vyksta nepakankamu tempu Mažos ir vidutinio dydžio įmonės (MVĮ), sudarančios absoliučią daugumą verslų ne tik Lietuvoje, bet ...

Plačiau

Paramos priemonės skaitmeninimo projektams – nuo verslo akseleratoriaus iki skaitmeninio iššūkio

Rekomenduojame dalyvauti bei gauti finansavimą verslo skaitmeninimo projektams įgyvendinti jūsų įmonėse. Trumpai apžvelgiame šiuo metu aktualius kvietimus teikti paraiškas: Jau ...

Plačiau

„Hack4Industry 5.0“ finale – nuo sprendimų medicinos pramonei iki šalies geležinkelių

Sekmadienį finalinio „Hack4Industry 5.0“ renginio metu užbaigtas tris dienas trukęs pramonės skaitmeninimo hakatonas. Savo sprendimus ir prototipus, skirtus pramonės įmonių ...

Plačiau

Skaitmeninimas pramonėje – vis dar lėtas: kviečia šalies įmones dalintis iššūkiais mainais į sprendimus

Iš kairės į dešinę: Laima Kaušpadienė, Gintas Kimtys, Vidmantas Janulevičius. Pandemija tapo verslo skaitmeninimosi akseleratoriumi, įsitikinę šalies ekspertai. ...

Plačiau

Finansavimo priemonės

Dar turite galimybę sudalyvauti bei gauti finansavimą įvairiems verslo skaitmeninimo projektams įgyvendinti. Trumpai apžvelgiame artimiausiu metu užsidarančius kvietimus teikti paraiškas: ...

Plačiau

PULSATE finansavimo priemonė

Pasinaudok PULSATE finansavimo priemone technologijų perdavimo eksperimentiniams projektams. Naudos gavėjai – pridėtinės gamybos sektorius, Finansavimas – iki 150 000 Eur ...

Plačiau

Virtualus InnoCAPE skaitmeninės brandos vertinimo įrankis

Turbūt pastebėjote daugybę antraščių, skelbiančių apie skaitmenizavimo privalumus, o įvairios įmonės dalijasi savo sėkmės istorijomis. Įspūdinga, kaip pastaraisiais metais įsigalėjo ...

Plačiau

Projektas „Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir paslaugų plėtra“

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas subūrė Inovacijų grupę, ir kartu su devyniomis skaitmenines inovacijas kuriančiomis organizacijomis 2020 m. gruodžio ...

Plačiau

Nominuotas Vilniaus mokslo ir verslo organizacijų tinklas – jo pagrindu kuriamas Europos skaitmeninių inovacijų centras

Šių metų lapkričio 20 dieną stipriausių Lietuvos mokslo ir verslo atstovų konsorciumas buvo nominuotas Europos komisijai kaip Europos skaitmeninių inovacijų ...

Plačiau

Saulėtekio slėnyje iškils skaitmeninių inovacijų centras su beveik 2 mln. vertės MTEP įranga

Saulėtekio slėnyje telkiamas skaitmeninių inovacijų kūrimo ir diegimo branduolys – čia 2023 metais iškils naujas Skaitmeninių inovacijų centras. Centro pastato ...

Plačiau

„Pramonės skaitmeninimas LT“

Skaitmeninimas tampa vis svarbesne tiek mūsų gyvenimų, tiek įmonių veiklos dalimi. Valstybė skiria didelį dėmesį skaitmenizacijos procesams skatinti, kadangi tai ...

Plačiau

TETRAMAX 4-asis technologijų perdavimo kvietimas
Terminas 2020-02-29

Tetramax skelbia 4-ąjį kvietimą, kuriuo įmonės kviečiamos teikti paraiškas technologijų perdavimui gamybinių procesų tobulinimui. Technologijų sritis: individualizuotas skaičiavimas suvartojant mažai ...

Plačiau

Skaitmeninių inovacijų iššūkis
Terminas 2020-02-28

Eropos maži bei vidutiniai verslai ir startuoliai kviečiami dalyvauti skaitmeninių inovacijų iššūkyje. Šio iššūkio organizatoriai laukia Europos mažo bei vidutinio ...

Plačiau

Trinity DIH kvietimas
Terminas 2020-02-28

Trinity DIH kviečia pritaikyti naujausias robotikos, skaitmenines bei kibernetinės saugos technologijas savo gamybiniuose procesuose ir pasinaudoti finansine, technologine parama. Projektų ...

Plačiau

EU Gateway | Business Avenues misija į Pietryčių Aziją
Terminas 2020-02-21

EU Gateway | Business Avenues kviečia dalyvauti informacijos ir komunikacijos technologijų sektoriaus kompanijas Europos Sąjungos finansuojamoje programoje. Jos metu bus ...

Plačiau

LEDGER 2-asis kvietimas
Terminas 2020-01-31

LEDGER projektas skelbia antrą atvirą kvietimą kūrėjams, tyrėjams, dizaineriams bei verslininkams, kurie siekia perduoti technologijas. Projektiniai sprendimai turėtų naudotis blockchain, ...

Plačiau

InvestHorizon akseleratoriaus programa
Terminas 2020-01-31

Europos Komisijos Finansuojama programa InvestHorizon kviečia technologijas kuriančias kompanijas jungtis į verslo akseleratorių – čia jos dalyvaus įvairiuose mokymuose bei ...

Plačiau

Renginiai

Kodėl verslui svarbi intelektinė nuosavybė? Domenų ir prekių ženklų istorija
2023 - 05 - 10
Saulėtekio al. 15 - 1, Vilnius
Renginys skirtas įmones supažindinti su intelektinės nuosavybės nauda bei finansavimo galimybėmis. Įmonės kviečiamos užsiregistruoti, tačiau dalyvavimas - nemokamas.
Skaitmeninė transformacija naudojant skaitmeninius dvynius
2022 - 06 - 29
Virtualus renginys
Kaip vertinate skaitmenizacijos brandą savo įmonėje? O kokios technologijos padėtų įveikti tipines jūsų gamybos procesų problemas? Kviečiame prisijungti į nuotolinį seminarą bei plačiau sužinoti apie Change2Twin įrankius, kaip juos panaudoti įmonės skaitmenizacijos brandai įvertinti bei kaip pasinaudoti Change2Twin teikiamomis finansavimo galimybėmis.
DigiGreen 2022
2022 - 06 - 17
Energetikos ir technikos muziejus
DigiGreen 2022 - konferencija ir kontaktų renginys, kuriame visas dėmesys bus skiriamas žaliems ir skaitmeniniams sprendimams. Išmanias technologijas kuriančių ir diegiančių įmonių atstovai dalinsis gerąja praktika, startuoliai - nepagražinta inovacijų vystymo patirtimi ir išmoktomis pamokomis, ekspertai - praktiniais patarimais, kur sutelkti dėmesį ir kaip efektyvinti savo veiklą.
Rinkodaros strategijos švariųjų technologijų verslui
2022 - 05 - 31
Virtualus renginys
Vartotojų elgsenos pokyčiai ir augantis aplinką tausojančių sprendimų poreikis versle sukuria galimybes augti švariųjų technologijų srities įmonėms. Tačiau daugelis tvaresnių sprendimų yra nauji, novatoriški ir (dažnu atveju) brangūs, todėl tokius sprendimus siūlančios įmonės susiduria su unikaliais rinkodaros iššūkiais, kuriems reikia kitokio požiūrio nei labiau tradiciniuose sektoriuose. Renginio metu turėsite galimybę net iš keletos ekspertų išgirsti patarimus kaip perteikti klientams savo produkto kuriamą vertę, sukurti pasitikėjimą ir išsiskirti iš konkurentų.
Sėkmingi prekių ženklai ir dizainai. Kaip juos apsaugoti pigiau?
2022 - 03 - 15
Virtualus renginys
Ar viską žinote apie savo turimo ar planuojamo kurti prekių ženklo ar dizaino apsaugą? Kodėl apsauga yra būtina, kokie pagrindiniai prekių ženklo ir dizaino skirtumai, į ką atkreipti dėmesį vertinant prekių ženklų ar dizainų panašumą; teismų praktikos pavyzdžiai apie panašių prekių ženklų ginčus ir itin aktualias finansavimo galimybes.
8 pagrindiniai dalykai, skiriantys greitai ir lėtai eksportą auginančias Lietuvos įmones
2022 - 01 - 28
Virtualus renginys
Šiuo metu ekonomines rinkas tiesiogiai veikia besikeičiantys reikalavimai dėl Covid-19 pandemijos, o taip pat dinamiška šalių tarptautinė politika. Norint išlaikyti stabilų įmonės veikimą ar eksporto apimtis, reikia mokėti lygiai taip pat dinamiškai priimti sprendimus dėl besikeičiančių aplinkos veiksnių. Ką turėtumėte žinoti apie eksporto auginimą?
BOWI informacinė sesija Vilniaus regionui
2022 - 01 - 13
Virtualus renginys
Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas, koordinuojantis Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centrą, kartu su tarptautinio BOWI projekto partneriais kviečia Vilniaus* regiono inovatorius prisijungti į BOWI kvietimo informacinį seminarą sausio 13 d. Virtualaus seminaro metu sužinosite: Kaip gauti iki 60 000 Eur siekiantį BOWI finansavimą skaitmeninių technologijų eksperimento vykdymui? Kokios įmonės gali dalyvauti šiame kvietime? Kokių eksperimentų laukiama iš inovatorių?
DigiGreen konferencija
2021 - 11 - 30
Virtualus renginys
Švarios ir skaitmeninės technologijos – kaip ši kombinacija gali padėti verslui siekti žalesnės, švaresnės ir tvaresnės savo veiklos Kviečiam atsakymus rasti lapkričio 30 d. vyksiančioje „DigiGreen“ konferencijoje, kur daug dėmesio bus skiriama: - inovacijoms ir jų potecialui, - gerosioms praktikoms – pavyzdžiams, paskatinusiems žalius ir skaitmeninius pokyčius versluose Šiaurės Europoje, - finansavimo bei skaitmeninimo galimybėms, kurias atveria Skaitmeninių inovacijų centrai. "DigiGreen" yra tarptautinio projekto InnoCAPE baigiamoji konferencija.
Nepageidaujama kopija: kaip apsaugoti savo intelektinę nuosavybę
2021 - 05 - 10
Virtualus renginys
Yra klausimų, kurie NEgali palaukti. Intelektinės nuosavybės (IN) apsauga – vienas jų, kai vis atidėliodamas verslas galiausiai gali susidurti su nepageidaujama savo prekės ženklo ar dizaino kopija. Todėl kviečiame neatidėlioti ir sudalyvauti virtualiame seminare, kurio metu Metida atstovai pristatys galimybes gauti finansinę paramą savo IN apsaugos užtikrinimui. Būtina išankstinė registracija.
Futurepreneurs 2021 finalas - DEMO DAY
2021 - 04 - 07
Virtualus renginys
Jus domina verslumas, tvarumas bei startuoliai? Tuomet nedvejodami prisijunkite į Futurepreneurs 2021 finalą – DEMO DAY! Renginys vyks balandžio 7 dieną virtualioje erdvėje, todėl galite prisijungti iš bet kurio pasaulio kampelio! Prie-akseleratoriaus komandos pristatys savo tvarias verslo idėjas vertinimo komisijai bei plačiajai visuomenei.
Kaip galite pasinaudoti 3,5 mln. eurų TRINITY projekto galimybėmis?
2021 - 04 - 08
Virtualus renginys
Prisijunkite į virtualų informacinį seminarą, kuriame sužinosite, kaip Lietuvos įmonės gali gauti paramą savo gamybos procesų lankstumo ir produktyvumo gerinimui, taikant robotikos technologijas ir skaitmeninius bei kibernetinio saugumo sprendimus. Seminaro metu bus pristatomos Europos TRINITY projekto atveriamos finansavimo galimybės gamybos lankstumui skatinti.
Vertės pasiūlymas - diskusija su Edgaru Kriukoniu
2021 - 03 - 03
Virtualus renginys
Kas yra jūsų idealus vartotojas? Ar galima pačiam jį pasirinkti, o gal vis tik vartotojas renkasi jus? Kaip sukuriama vertė vartotojui? Apie šiuos ir kitus verslui aktualius klausimus bus galima pasiklausyti Futurepreneurs akseleratoriaus diskusijoje su Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro skaitmeninių technologijų ekspertu Edgaru Kriukoniu.
Hack4Industry 5.0 - Hakatonas
2020 - 03 - 26/28
Virtualus renginys
Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas kartu su Saulėtekio slėnio SIC bei MITA organizuojamas pramonės skaitmeninimo hakatonas vyks jau šių metų kovo 26–28 dienomis! Jo tikslas – suburti skirtingų verslo, mokslo, skaitmeninių technologijų dalyvius, ekspertus ir spręsti verslui kylančius skaitmeninimo iššūkius. Įmonės kviečiamos atskleisti šiame kelyje sutinkamas problemas ir jas spręsti kartu su profesionalų pagalba. Hakatonas organizuojamas kaip tarptautinio projekto InnoCAPE projekto veiklų dalis.
Futurepreneurs Launch Day | Lithuania
2021 - 02 - 10
Virtualus renginys
Jau kitą savaitę Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas startuoja su Futurepreneurs 2021 programa, kurioje bus kalbama, kaip pritraukti investicijų savo verslo idėjoms įgyvendinti. Atidarymo renginyje "Futurepreneurs Launch Day | Lithuania" savo įžvalgomis apie tai dalinsis tiek investavimo ekspertai, tiek šį etapą įveikę startuoliai.
Šiaurės šalių IoT savaitė 2020
2020 - 04 - 1/2
Helsinkis, Suomija
Skaitmeninė transformacija daro didesnę įtaką mūsų gyvenimams, bendruomeniškumui ir ekonomikai nei bet kuris kitas technologinis proveržis. Šiuo metu IoT technologija yra viena iš kertinių ekonominiam konkurencingumui bei augimui. Įmonės kviečiamos prisijungti į renginį, kuriame jų lauks daugiau nei 1000 dalyvių, Brella tinklaveikos programėlė, 2 scenos, parodų salė, seminarai bei „keynote“ pranešėjai iš JAV, Vokietijos, Ispanijos bei Danijos.
Skaitmeninės ekosistemos
2020 - 02 - 05
Internetinis seminaras
Kviečiame registruotis į internetinį seminarą anglų kalba “Skaitmeninės ekosistemos – pranašumas MVV gamybos įmonėms”. Seminare prof. Valerio Alessandroni diskutuos apie skaitmenines platformas, kurios įgalina smulkaus ir vidutinio verslo įmones greičiau ir lanksčiau pasiekti reikiamas paslaugas, adaptuoti jas savo verslo procesuose ir taip plėsti savo verslo galimybes.
Verslo pursyčiai
2020 – 01 – 31
Vilnius, Lietuva
Kviečiame prisijungti į verslo pusryčius bei susitikti su Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro inovacijų ekspertu Edgaru Kriukoniu, kuris kalbės apie technologijų teikiamą naudą verslui, kuomet jos eliminuoja apribojimus. Renginį organizuoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kartu su Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais.
Digital enterprise show 2020
2020 – 05 – 19/21
Madridas, Ispanija
DES (Digital Enterprise Show) renginyje išvysite virš 300 geriausių pasaulio technologinių kompanijų, susitiksite su daugiau nei 450 skaitmeninių technologijų ekspertų bei būsite kartu su kitais 21 000 ekspozicijos lankytojų. Renginyje bus aptariamos skaitmenizacijos tendencijos ir jų daroma įtaka verslui, žinių įgijimui bei ateities sprendimams.
Oslo inovacijų savaitė 2019
2019 – 09 – 23/27
Oslas, Norvegija
Oslo inovacijų savaitės metu vyko daugiau nei 50 renginių: konferencijų, diskusijų, startuolių pristatymų, seminarų bei vakaro renginių. Renginiuose dalyvo startuoliai bei investuotojai, privataus ir viešojo sektoriaus lyderiai ir visi kiti, kurie siekia sukurti tvaraus ir efektyvaus verslo modelius. Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro atstovai taip pat turėjo galimybę įgyti naujausių žinių dalyvaudami šiame renginyje.

Komanda

Laima Balčiūnė

SSMTP direktorė, SS SIC vadovė

Edgaras Kriukonis

Skaitmeninių inovacijų ekspertas

Andrius Gurskis

Skaitmeninių inovacijų ekspertas

Laurynas Braškus

Inovacijų konsultantas

Evelina Šalavėjienė

Projektų koordinatorė

Martina Skripauskaitė – Braškė

Projektų koordinatorė

Sauletekio-slenio-sic-projektu-vadove

Skirmantė Šlivinskienė

Projektų koordinatorė

Sekite mus „Facebook” tinkle

AX Social Stream: There is no feed data to display!

Naujienos

[ff id="2"]