Apie SSSIC2022-08-17T13:35:59+02:00

Apie SSSIC

Europa siekia skatinti vietinio verslo konkurencingumą investuodama į jų skaimenizacinį pasirengimą. Digital Single Market iniciatyvos metu buvo kuriami Skaitmeninių inovacijų centrai visoje ES. 2017 m. buvo įkurtas Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras (SIC), įmonėms suteikiantis prieigą prie naujausių skaitmeninių technologijų sprendimų, kad galėtų juos pritaikyti savo verslo procesuose taip didinant efektyvumą bei konkurencingumą. Skaitmeninių inovacijų centras veikia vieno langelio principu – kreipdamasi įmonė gauna visą reikiamą informaciją apie galimybes, reikiamas paslaugas ar produktus teikiančias organizacijas, finansavimo įrankius bei kitą konsultacinę pagalbą.

Saulėtekio slėnio SIC tikslas – skatinti skaitmenizavimą tradiciniuose pramonės sektoriuose, ypač didelį dėmesį skiriant smulkiam ir vidutiniam verslui.

Sauletekio-slenio-skaitmeniniu-inovaciju-centras

Paslaugos

Skaitmenines-brandos-vertinimas

Šiuo metu planuojama Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro plėtra: jame veiks 14 įvairaus pobūdžio laboratorijų bei 11 tyrimų, prototipų gamybos, testavimo patalpų, kuriose bus įdiegta naujausia, beveik 2 mln. Eur vertės įranga. Centro paslaugomis naudosis skaitmeninius sprendimus kuriančios ir diegiančios įmonės, kurios veikia informacinių technologijų, lazerių ir nanotechnologijų, švariųjų technologijų, gyvybės mokslų ir biotechnologijų, elektroninių prietaisų ir mechatronikos, skaitmeninės statybos ir projektavimo technologijų srityse.

Įmonės, ieškančios pagalbos skaitmenizuojant verslo procesus, jau dabar gali kreiptis į Centro komandą, kurią sudaro skaitmeninių inovacijų ekspertai, teikiantys konsultacijas bei atliekantys įmonių technologinius auditus.

Daugiau informacijos apie „Saulėtekio slėnio SIC veiklos ir paslaugų plėtros” projekto pagrindu teikiamas paslaugas ir prieinamą infrastruktūrą.

Tinklaveika

SSSIC stiprina partnerių tinklaveiką, įtraukiant MTEPI ir kompetencijų centrus, lyderiaujančias pramonės įmones, smulkų ir vidutinį verslą, verslo paramos organizacijas. Renginių metu bei viešinimo kanalais suinteresuotos organizacijos supažindinamos su įvairiomis finansavimo galimybėmis, partnerystės galimybėmis ir kita aktualia informacija:

  • Tinklaveika
  • Prieiga prie finansinių institucijų bei investuotojų
  • Užsienio partnerystės bei tarptautinės galimybės
  • Viešinimas

Saulėtekio slėnio SIC siekia sustiprinti Saulėtekio slėnio akademiniame miestelyje esantį kompetencijų potencialą ir orientuojasi į informacinių technologijų, fizikos mokslų ir mechatronikos, statybos pramonės, lazerių ir nanotechnologijų, gamtos mokslų ir biotechnologijų, energetikos ir švariųjų technologijų sektorius. Šių sektorių plėtra atitinka nacionalinius MTEPI prioritetus, išdėstytus Sumanios specializacijos strategijoje ir yra remiama ES Struktūrinių fondų finansinėmis priemonėmis.

Saulėtekio slėnis – tai didžiausias žinių trikampis Baltijos šalyse, kuriame koncentruoti du didžiausi Lietuvos universitetai su daugiau nei 20 000 studentų, 5 000 mokslininkų ir tyrėjų, čia veikia Mokslo ir technologijų parkas su verslo inkubatoriumi, CERN technologijų verslo inkubatorius, Fizinių ir technologijos mokslų centras, VU Gyvybės mokslų centras su atviros prieigos laboratorijomis, VU biotechnologijų verslo inkubatorius.

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras – jūsų partneris įgyvendinant skaitmenizavimo projektus!

Skaitmenines-brandos-vertinimas-2