MERIT projektas

Pagrindinis MERIT projekto tikslas – sukurti dinamišką švietimo ekosistemą skaitmeninių specialistų rengimui, kurioje įvairios suinteresuotosios šalys (4 Europos universitetai, pramonės partneriai, kompetencijos ir mokslinių tyrimų centrai, nacionalinės technologijų perdavimo organizacijos ir skaitmeninių inovacijų centrai) bendradarbiautų kuriant bendrą magistrantūros programą. MERIT partneriai, remdamiesi rinkos poreikių tyrimais ir būsimų mokslinių tyrimų kryptimis, apibrėš tiek kietuosius, tiek minkštuosius įgūdžius, į kuriuos bus orientuota programa.

Atsižvelgiant į dabartinius rinkos poreikius ir tendencijas, projekte daugiausia dėmesio skiriama dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir kibernetinio saugumo sritims. Siekiant padidinti šių sričių specialistų skaičių, bus naudojamos įvairios priemonės:

  • visuomenės informavimas apie IRT potencialą ir specialistų poreikį;
  • ne IRT specialistų perkvalifikavimas organizuojant persikvalifikavimo kursus;
  • įvairovės IRT srityje naudos skatinimas;
  • trumpalaikių kursų organizavimas ir mokymosi išteklių, skirtų mokymuisi visą gyvenimą ir kvalifikacijos kėlimui, kūrimas.

Siekdami užtikrinti kokybišką ir lanksčią studentų karjerą, MERIT partneriai bendradarbiaus rengiant bendrą magistrantūros programą ir suteiks judumo galimybes (tiek dėstytojams, tiek studentams), mišraus mokymosi galimybes, mokslinių tyrimų aspektų ir rinkos problemų integravimą į praktinius projektus, hakatonus ir magistro darbus bei pagalbą būsimai karjerai. Studentų mokymosi pažanga bus stebima kartu su duomenų gavyba pagrįstomis priemonėmis ir bus imamasi reikiamų veiksmų, kad būtų laiku įsikišta ir suteikta parama.

MERIT ekosistema neapsiribos MERIT partnerių šalimis. Per MERIT partnerių EDIH tinklus ypač bus orientuojamasi į Europos šalis, kuriose DESI indeksas yra žemas. Nepakankamai atstovaujamoms bendruomenėms bus teikiama pirmenybė skiriant stipendijas, o siekiant pritraukti daug potencialių studentų, bus skiriami magistro darbai ir hakatono prizai.

 

Daugiau informacijos:

Edgaras Kriukonis, SSMTP konsultantas – edgaras@ssmtp.lt

2023-10-23T09:30:40+02:00