MERIT projektas: į studento patirtį ir poveikį rinkai orientuotos studijos

MERIT project team

Praėjus metams nuo MERIT projekto pradžios, spalio 3-4 dienomis projekto nariai susirinko Taline aptarti pasiektus rezultatus ir suformuoti tikslesnes vizijas ateities veikloms. Šio projekto metu susivienijo 4 Europos techniniai universitetai (Katalonijos politechnikos universiteto (BarcelonaTech arba UPC), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH), Rygos technikos universitetas (RTU) ir Talino technikos universitetas (TalTech), Bruno Kessler institutas (FBK), 2 įmonės (Exacaster ir Asoindel) ir 3 skaitmeninių inovacijų centrai (SSMTP, CIT-UPC ir DIZNE). Visų jų pastangomis kuriamos naujos, į studento patirtį ir poveikį rinkai orientuotos magistro studijų programos.

Pažangių skaitmeninių gebėjimų lavinimas

Europos komisijos teigimu, daugiau nei 90% darbo vietų šiuo metu reikalauja specifinių skaitmeninių gebėjimų. Tačiau 43% Europos gyventojų ir 33% Europos darbo rinkos dalyvių šių įgūdžių trūksta. Todėl asmenų, galinčių užpildyti visas reikiamas darbo vietas kol kas trūksta. Planuojamas pažangius skaitmeniniu gebėjimus turinčių darbuotojų trūkumas numatomas ir ateityje.

Analizuojant šiuo metu esamą situaciją pastebima, kad jaučiama atskirtis tarp švietimo ir verslo sektorių, ypač tokiose srityse kaip dirbtinis intelektas. Didžiausios pasaulio kompanijos labai sparčiai vysto įvairius dirbtinio intelekto sprendimus, atveria juos plačiajai rinkai. Tyrimų ir švietimo įstaigos šių technologijų perdavimo studentams srityje šiek tiek atsilieka, bet pažingsniui pereina prie turiniu ir forma interaktyvesnių, sparčiu atsinaujinančių studijų. Tuo tarpu smulkus ir vidutinis verslas ženkliai stinga reikiamo skaitmeninių gebėjimų lygio darbuotojų, gebančių išnaudoti esamų technologijų galimybes ir potencialą.

MERIT projekto metu, visose trijose Baltijos šalyse ir Katalonijos politechnikos universitete jau pradėtos kurti naujos kartos magistro studijų programos. Jos bus orientuotos į pačių naujausių, pažangių skaitmeninių kompetencijų, jų pritaikomumo gebėjimų lavinimą. Pažangius skaitmeninius gebėjimus lavinantys kursai bus prieinami ne tik MERIT magistro studijas pasirinkusiems studentams, bet ir verslo atstovams, individualiems asmenims, nes dalis studijų programų kursų bus prieinami kaip trumpieji kursai, atveriami plačiajai visuomenei.

Per pirmuosius MERIT projekto veiklos metus susikoncentruota paruošti mokomąją medžiagą ir lavinti bazinius skaitmeninius gebėjimus. Vien Lietuvoje su dirbtinio intelekto, kibernetinės saugos, duomenų analitikos principais buvo supažindinta daugiau nei 1000 vidurinių mokyklų moksleivių, daugiau nei 400 mokytojų apmokyti, kaip šias technologijas perteikti mokiniams, pradėtos veiklos, skatinančios mokslinių tyrimų gebėjimų lavinimą ankstyvame amžiuje, daugiau nei 600 verslo atstovų supažindinti su dirbtinio intelekto sprendimų taikymo galimybėmis jų veikloje. Šias veiklas numatoma plėsti ir dalį su pažangiais skaitmeniniais gebėjimais susijusios informacijos padaryti prieinamą kuo platesniam visuomenės ratui.

Į studento patyrimą orientuotos studijos

Šiuolaikiškas studijų tyrinys, greitas reagavimas į rinkos ir naujų technologijų pokyčius yra tik dalis studijų kokybę nusakančių veiksnių. Kita labai svarbi dalis yra studento studijų patyrimas – malonumas studijuoti, pasisemti tarptautinės patirties, dirbti tarpdisciplininėse grupėse sprendžiant konkrečius verslo uždavinius, gilinti ne tik specialiuosius, bet ir asmeninius, socialinius gebėjimus. MERIT projekto studijų programose tam skiriamas didelis dėmesys. Šiose studijų programose bus integruojamos visų keturių aukštųjų mokyklų, tyrimų instituto ir verslo atstovų žinios ir pajėgos teikiant tarpkultūrines ir į bendradarbiavimą, sinergijos išnaudojimą orientuotas studijas. Visiems studentams bus užtikrinamas „mobilumas namuose“, kada kiekvienoje studijų programoje bus integruojamos užsienio partnerių, verslo atstovų paskaitos ir grupinių projektų rengimas hackathon‘o tipo renginiuose, kitose interaktyviose veiklose.

Per pirmuosius MERIT projekto įgyvendinimo metus buvo sukurta informacinė sistema, leidžianti lyginti MERIT studijų programas tarpusavyje pagal jose lavinamus gebėjimus. Tai leis ne tik tikslingiau pasirinkti labiausiai studentui tinkamą magistro studijų programą, bet ir užtikrinti sklandesnį studentų mobilumą, galimą perėjimą tarp MERIT projekto studijų programų. Studijų metu, ši sistema studentams leis sekti jų pasiektą kompetencijų lygį, suformuos įgytų kompetencijų portfelį. Pagal šiuos duomenis sistema studentams leis vertinti turimų kompetencijų atitiktį skirtingoms rinkos sritims, pageidaujamiems gebėjimams konkrečiose darbo pozicijose, analizuoti trūkstamas kompetencijas ir jas įgyti leidžiančius kursus.

VILNIUS TECH bei partnerių jau taikomi ir MERIT projekto metu kuriami nauji studijų kokybės stebėsenos įrankiai MERIT projekto studijų programose bus įgalinti labiau individualizuotų, į studento patyrimą orientuotų studijų įgyvendinimui. Šių įrankių pagalba bus anksčiau identifikuojami studijų individualizavimo ar papildomo dėmesio reikalaujantys studentai. Taip pat kiekvienam studentui bus formuojamos „gyvos“ rekomendacijos, rodančios turimas kompetencijas, būtinas užpildyti spragas jose (su nuorodomis į papildomus studijų resursus ar prieinamas konsultacijas), galimus kelius tolesniam jų vystymui.

Projekto susitikimo Taline metu įsivertinta, kad MERIT kuriamos studijų programos ir jų modernizavimo sprendimai šiuo metu yra unikalūs rinkoje. Planuojama, kad pirmieji magistro studijų programos studentai bus priimami nuo 2024 metų rudens semestro. Tuo tarpu dalis kursų, įrankių ir veiklų bus prieinami visuomenei jau nuo ateinančių mokslo metų pradžios.

2023-10-17T13:26:35+02:00