ESIC skaitmeninės brandos vertinimo įrankio pilotinės veiklos Lietuvoje

InnoCAPE projekto metu sukurtas InnoCAPE DMA įrankis patraukė dėmesį už Baltijos jūros regiono šalių ir ten įsikūrusių organizacijų dėmesį. Tarp jų ir Europos jungtinių tyrimų centras (angl. European Joint Research Center). Dar 2021-ųjų metų pavasarį EJTC pradėjo kurti skaitmeninės brandos įrankį, skirtą visiems Europos skaitmeninių inovacijų centrams Europos Sąjungoje, todėl pakvietė Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parką prisijungti prie šio įrankio pilotinės veiklos bei pritaikyti InnoCAPE konsorciumo sukauptą patirtį.

Įgyvendinant šio projekto veiklas, buvo apklaustos 15 skirtingų Lietuvos įmonių naudojant iš anksto paruoštą vertinimo klausimyną. Buvo atlikta išsami surinktų duomenų analizė bei paruošta ataskaita, kurioje buvo pateikti komentarai tiek iš respondentų, tiek iš SIC ekspertų, o taip pat parengta apžvalga pagal kiekvieno būsimo galutinio įrankio klausimą.

Antroje ataskaitoje buvo plačiau apžvelgiamos konkrečios rekomendacijos galutinio įrankio pakeitimams. Šiai ataskaitai pasitelkėme InnoCAPE projekto partnerius, kurie daugiausiai prisidėjo kuriant InnoCAPE DMA įrankį – jie taip pat pateikė savo ekspertines įžvalgas bei rekomendacijas. Ataskaitoje pateikėme palyginimus su mūsų kurtu įrankiu, pateikėme rekomendacijas tekstų bei klausimų formuluotėms, kad jos būtų aiškesnės respondentams, taip pat pateikėme rodiklių sąrašą bei vizualizacijos pasiūlymus. Visi projekto įgyvendintojai susitiko galutiniame susitikime, kuriame pristatė pagrindinius atliktų analizių aspektus.

Lygiagrečiai Lietuvai, pilotinės veiklos buvo organizuojamos dar dvejose ES valstybėse – Portugalijoje ir Rumunijoje. Visų veiklų tikslas – išbandyti klausimyną skirtinguose nacionaliniuose ar regioniniuose kontekstuose, atsižvelgiant į socialines ir ekonomines charakteristikas, kalbas, MVĮ skirtumus ir verslo skaitmeninimo lygius. Kadangi tam reikalingos žinios ir patirtis darbui su vietos įmonėmis, buvo pasitelkti skirtingi skaitmeninių inovacijų centrai.

EJTC sukurtas įrankis buvo pasiūlytas DG CNECT kaip tinkamas formatas įvertinti ESIC klientų skaitmeninę brandą vykdant skaitmeninimo projektus su jais. Galutinis įrankio variantas buvo paskelbtas kartu su Skaitmeninės Europos (angl. Digital Europe) programos startu 2021 rudenį.

2022-07-12T13:26:43+02:00