„Pramonės skaitmeninimas LT“

Skaitmeninimas tampa vis svarbesne tiek mūsų gyvenimų, tiek įmonių veiklos dalimi. Valstybė skiria didelį dėmesį skaitmenizacijos procesams skatinti, kadangi tai užtikrina veiklos tęstinumą dinamiškoje rinkos aplinkoje. Siekiant paskatinti pramonės įmones diegti skaitmeninius sprendimus gamyboje, Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė kvietimą pagal Europos Sąjungos investicijų priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Skaitmenizacija pasitelkiama siekiant didelio našumo ir sukuriamos pridėtinės vertės visuose sektoriuose. Pramonės sektoriai, kurie į savo procesus jau integravo skaitmeninius sprendimus, auga sparčiau, nei sektoriai, kurie dar tik galvoja apie skaitmeninių technologijų pritaikymą ir panaudojimą. Įmonės išnaudodamos skaitmeninių technologijų teikiamą naudą, investuodamos į darbuotojų skaitmeninių bei techninių kompetencijų ugdymą, ženkliai padidina našumą bei konkurencingumą. Ši atskirtis vis didėja ir labiau jaučiama. Deja, šiuo metu rinkos tyrimai rodo, kad Lietuvos darbo našumas, suaugusiųjų skaitmeninis raštingumas bei verslo skaitmenizacijos lygis nėra pakankamas.

Ypatingai skaitmenizacijos, kaip verslo išgyvenimo būtinybė išryškėjo COVID-19 pandemijos metu, kuomet tik pilnai automatizuotus procesus įdiegusios įmonės nepatyrė nuostolių, arba jie yra minimalūs.

Naudojantis „Pramonės skaitmeninimas LT“ priemone MVĮ įmonėms suteikiama galimybė pakelti savo skaitmenizacinį lygį bei sumažinti finansinę naštą investuojant į savo konkurencinį pranašumą. Pagal šią priemonę finansinė parama suteikiama šioms veikloms:

  • Technologiniam įmonės gamybos procesų auditui, kurio metu įvertinamos skaitmeninimo galimybės bei perspektyvos – 50 proc. finansavimo intensyvumas.
  • Pagal auditą rekomenduojamos gamybos procesų, su integruotomis skaitmeninimo technologijomis, įrangos pirkimui – 35 – 45 proc. finansavimo intensyvumas.

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras dirba su pramonės įmonėmis, teikdamas joms skaitmeninio audito paslaugas, konsultuodamas projektų rengimo bei verslo plėtros klausimais.

Susisiekite su Saulėtekio slėnio SIC inovacijų vadybininke Ana Petravičiene dėl išsamios konsultacijos apie „Pramonės skaitmeninimas LT“ priemonę žemiau nurodytais kontaktais.

Mob. tel. +370 6722 0785
El. p. ana.petraviciene@ssmtp.lt

2020-04-20T09:18:07+02:00