TETRAMAX kvietimas technologijų perdavimo projektams. Terminas 2018-11-15

H2020 projekto TETRAMAX kvietimo technologijų perdavimo projektams terminas pratęstas iki 2018 m. lapkričio 15 d.

Finansuojamas technologijų perdavimo projektas (TPP) dažniausiai trunka 6 mėnesius, tačiau turi būti užbaigtas vėliausiai 2019 m. gruodžio 31 d. TPP vyksta tarp akademinio partnerio, kuris yra technologijos teikėjas, ir verslo partnerio, kuris yra technologijos gavėjas ir diegėjas. Minimalus TPP bendras biudžetas yra 30 000 EUR, iš kurių „Eurolab4HPC“ skiria iki 50% (15 000 EUR). „Eurolab4HPC“ finansavimas skirtas tik akademiniams naudos gavėjams, pvz., universitetams, viešai finansuojamiems mokslinių tyrimų centrams. Verlso partneris gali prisidėti prie TPP įgyvendinimo finansiškai, natūra ar savo darbu. Paraiškų vertinimo metu, prioritetas bus teikiamas TPP, kuriuose numatytas verslo įmonių finansinis indėlis.

Daugiau informacijos kaip pateikti paraišką https://www.eurolab4hpc.eu/calls/2018/ttp/6/1st-call-for-ttp-proposals-for-hpc/

2019-03-12T00:57:51+00:00